Miluše Lišková

Vyrábíme, rozmnožujeme, nahráváme a distribuujeme zvukové i zvuko-obrazové záznamy.