Richard Růžička

Výroba přístrojů pro restaurování papíru a textilu včetně prodeje materiálů.