Městské muzeum Žamberk (Muzeum)

Městské muzeum se spolupodílí na kulturních aktivitách města, zaměřuje pozornost na osobnosti, které se významně zasloužily o povznesení života regionu a nabízí pravidelné tematické výstavy souborů předmětů.

Prohlídka stálé expozice pro skupiny 15–25 osob ...