HKMT Elektro

  • Silnoproudé elekroinstalace,
  • slaboproudé elektroinstalace,
  • osvětlení vnitřní a venkovní,
  • hromosvody a uzemňovací soustavy,
  • revize elektrických zařízení,
  • infratopení Pion,
  • elektronické zabezpečení budov,
  • rozvody telefonu a internetu,
  • zhotovení veřejného osvětlení,
  • prodej elektroinstalačního materiálu.