Auxilia – pohřební služba (Centrála)

Kompletní kremační a pohřební služby po celé ČR. Rozloučení se zemřelým můžeme uskutečnit také pouze na hřbitově. V neposlední řadě provádíme také pohřby v domě smutku, ty většinou mají svoji tradici na vesnici, vše je závislé na přání rodiny.
Zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím. Výběr způsobu pohřbu, obřadní síně, hřbitova, dále uložení urny, vsyp nebo rozptyl na pietních loučkách, doplňkové a nadstandardní pohřební služby, převozy zesnulých z místa úmrtí po celé ČR i ze zahraničí, při dodržení předpisů s tím souvisejících, včetně oblečení a úpravy zesnulého. Služby fotografa, kameramana, hudebního doprovodu, nosičů, smutečního řečníka, autobusu pro smuteční hosty, reprezentativního auta k odvozu zesnulého. Zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu. Výkopy hrobů, přesypy uren, exhumace tělesných ostatků, zhotovení štítků na urny, fotografie na porcelán.
Na matrice vyřizujeme vystavení úmrtního listu. Poskytujeme Vám písemné informace ohledně postupu při podání žádosti o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, vydáváme potvrzení o vyřizování a účasti na pohřbu a další poradenskou činnost, která se týká našich služeb.
Československé armády 1369/26, Česká Lípa
ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)